Lượt truy cập: 12625944
Người online: 186

Họ và tên: Hoàng Hữu Phước

Tên thường gọi: Hoàng Hữu Phước

Ngày sinh: 9/4/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: , Nam Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế, Cử nhân Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Tổng Giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không