Lượt truy cập: 12639427
Người online: 103

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hòa

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Hòa

Ngày sinh: 26/6/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op; Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ (2010-2015); Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)

Ngày vào đảng: 2/9/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không