Lượt truy cập: 12648922
Người online: 200

Họ và tên: Lê Trọng Sang

Tên thường gọi: Lê Trọng Sang

Ngày sinh: 3/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Hạ Lý, quận Hồng Bàng , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Cử nhân Tài chính tín dụng

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 3/2/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không