Lượt truy cập: 12646913
Người online: 76

Họ và tên: Trần Hoàng Ngân

Tên thường gọi: Trần Hoàng Ngân

Ngày sinh: 26/10/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tài chính Ngân hàng

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 25/12/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không