Lượt truy cập: 12626037
Người online: 204

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Ánh

Tên thường gọi: Huỳnh Ngọc Ánh

Ngày sinh: 20/3/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 28/11/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh