Lượt truy cập: 12618536
Người online: 99

Họ và tên: Lê Đông Phong

Tên thường gọi: Lê Đông Phong

Ngày sinh: 15/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Đại học An ninh, Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngữ văn Anh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên BCH Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 14/6/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không