Lượt truy cập: 12618660
Người online: 102

Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hưng

Ngày sinh: 19/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 29/12/1978

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không