Lượt truy cập: 12625891
Người online: 173

Họ và tên: Trương Trọng Nghĩa

Tên thường gọi: Trương Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 28/2/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch-Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 29/12/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố khóa IV; VII