Lượt truy cập: 12617877
Người online: 89

Họ và tên: Huỳnh Minh Thiện

Tên thường gọi: Huỳnh Minh Thiện

Ngày sinh: 27/12/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Vĩnh Hòa, thành phố Sa Đéc , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Ngày vào đảng: 11/11/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không