Lượt truy cập: 12705356
Người online: 67

Họ và tên: Nguyễn Văn Phụng

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Phụng

Ngày sinh: 16/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 31/12/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không