Lượt truy cập: 12618547
Người online: 93

Họ và tên: Đinh Thị Bạch Mai

Tên thường gọi: Đinh Thị Bạch Mai

Ngày sinh: 22/11/1960

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 1/12/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không