Lượt truy cập: 12617733
Người online: 87

Họ và tên: Trần Thị Diệu Thúy

Tên thường gọi: Trần Thị Diệu Thuý

Ngày sinh: 8/3/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Quận 1 , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 9/11/2003

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không