Lượt truy cập: 12640446
Người online: 208

Họ và tên: Trần Thanh Hải

Tên thường gọi: Trần Thanh Hải

Ngày sinh: 20/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Điền A, huyện Chợ Mới , An Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nơi làm việc: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày vào đảng: 4/7/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không