Lượt truy cập: 12652117
Người online: 92

Họ và tên: Võ Thị Dung

Tên thường gọi: Võ Thị Dung

Ngày sinh: 2/6/1960

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 11/12/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không