Lượt truy cập: 12703372
Người online: 171

Họ và tên: Trần Du Lịch

Tên thường gọi: Trần Du Lịch

Ngày sinh: 19/8/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa XIII; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; Thành viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng; Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia;

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, số 02 Bis Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 26/7/1993

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không