Lượt truy cập: 12646828
Người online: 36

Họ và tên: Trương Thị Ánh

Tên thường gọi: Trương Thị Ánh

Ngày sinh: 13/3/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Định, huyện Vĩnh Cửu , Đồng Nai

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chính trị, Cử nhân luật, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 3/2/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố khóa VI, VII, VIII