Lượt truy cập: 12652625
Người online: 99

Họ và tên: Huỳnh Thành Lập

Tên thường gọi: Huỳnh Thành Lập

Ngày sinh: 25/5/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Định, huyện Bình Đại , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Triết học, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh khóa XIII; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, số 2 bis Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 18/9/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không