Lượt truy cập: 12652545
Người online: 411

Họ và tên: Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Quyết Tâm

Ngày sinh: 20/12/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính-tín dụng, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Lịch sử Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 18/3/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố khóa 8