Lượt truy cập: 12652136
Người online: 112

Họ và tên: Lê Thanh Hải

Tên thường gọi: Hai Nhựt

Ngày sinh: 20/2/1950

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân văn chương

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 17/4/1968

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không