Lượt truy cập: 12641056
Người online: 609

Họ và tên: Ngô Ngọc Bình

Tên thường gọi: Ngô Ngọc Bình

Ngày sinh: 10/12/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Long Phước, thị xã Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp quân sự - chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 25/5/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện