Lượt truy cập: 12705233
Người online: 100

Họ và tên: Trương Tấn Sang

Tên thường gọi: Trương Tấn Sang

Ngày sinh: 21/1/1949

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 20/12/1969

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,X,XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không