Lượt truy cập: 12640340
Người online: 196

Họ và tên: Đỗ Văn Đương

Tên thường gọi: Đỗ Văn Đương

Ngày sinh: 10/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 2/4/1997

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không