Lượt truy cập: 12629008
Người online: 99

Họ và tên: Nguyễn Phước Lộc

Tên thường gọi: Nguyễn Phước Lộc

Ngày sinh: 31/1/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học-Công tác tư tưởng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nơi làm việc: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/12/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND quận 5, TP HCM