Lượt truy cập: 14635542
Người online: 96

Họ và tên: Trần Kim Yến

Tên thường gọi: Trần Kim Yến

Ngày sinh: 3/8/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Định Đông, huyện Tuy Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Quận ủy Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số 30 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Ngày vào đảng: 21/11/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Phường 8, quận Tân Bình nhiệm kỳ 1999-2004