Lượt truy cập: 14431200
Người online: 85

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến

Tên thường gọi: Ni sư Thích Nữ Tín Liên

Ngày sinh: 10/2/1951

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Phật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Ủy viên Ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nữ tu Phật giáo Tịnh xá Ngọc Phương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Tịnh xá Ngọc Phương

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không