Lượt truy cập: 14098370
Người online: 94

Họ và tên: Trần Anh Tuấn

Tên thường gọi: Trần Anh Tuấn

Ngày sinh: 2/7/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa , Long An

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế - Tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 15/10/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không