Lượt truy cập: 14266682
Người online: 83

Họ và tên: Trịnh Ngọc Thúy

Tên thường gọi: Trịnh Ngọc Thúy

Ngày sinh: 19/1/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 22/10/1999

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không