Lượt truy cập: 14098299
Người online: 68

Họ và tên: Trần Thị Diệu Thúy

Tên thường gọi: Trần Thị Diệu Thúy

Ngày sinh: 8/3/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 10, quận 1 , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Ngày vào đảng: 9/11/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không