Lượt truy cập: 14098347
Người online: 81

Họ và tên: Phan Thị Bình Thuận

Tên thường gọi: Phan Thị Bình Thuận

Ngày sinh: 10/12/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Thuận An , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 27/4/2000

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không