Lượt truy cập: 13177749
Người online: 146

Họ và tên: Lâm Đình Thắng

Tên thường gọi: Lâm Đình Thắng

Ngày sinh: 30/8/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Lợi, huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, Nghiên cứu sinh Kinh tế, Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Quận ủy Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Quận ủy Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 3/2/2002

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không