Lượt truy cập: 14548115
Người online: 101

Họ và tên: Đinh La Thăng

Tên thường gọi: Đinh La Thăng

Ngày sinh: 10/9/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 15/9/1985

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không