Lượt truy cập: 14065055
Người online: 49

Họ và tên: Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Quyết Tâm

Ngày sinh: 20/12/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Lịch sử Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 18/3/1980

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hồ Chí Minh khoá VIII nhiệm kỳ 2011-2016

Phụ chú: NQ số 689/NQ-UBTVQH14 ngày 04/5/2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021