Lượt truy cập: 14862253
Người online: 84

Họ và tên: Nguyễn Đức Sáu

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Sáu

Ngày sinh: 12/9/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 6/4/1975

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Quận 8 khóa IV