Lượt truy cập: 14094385
Người online: 32

Họ và tên: Phạm Phú Quốc

Tên thường gọi: Phạm Phú Quốc

Ngày sinh: 3/4/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Triệu Phong, huyện Triệu Hải , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Ngày vào đảng: 20/4/2001

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không