Lượt truy cập: 13167452
Người online: 137

Họ và tên: Ngô Tuấn Nghĩa

Tên thường gọi: Ngô Tuấn Nghĩa

Ngày sinh: 20/4/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học - Xã hội và nhân văn, Học viện Chính trị Quân sự, Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 8/12/1983

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không