Lượt truy cập: 14862265
Người online: 84

Họ và tên: Trương Trọng Nghĩa

Tên thường gọi: Trương Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 28/2/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn YKVN

Ngày vào đảng: 29/12/1989

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hồ Chí Minh khóa IV, VII