Lượt truy cập: 14266167
Người online: 57

Họ và tên: Trần Hoàng Ngân

Tên thường gọi: Trần Hoàng Ngân

Ngày sinh: 26/10/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, số 28 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 25/12/1985

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không