Lượt truy cập: 14107119
Người online: 143

Họ và tên: Phan Nguyễn Như Khuê

Tên thường gọi: Phan Nguyễn Như Khuê

Ngày sinh: 26/9/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa An, huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Đại học Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh, số 127 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 27/11/1987

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Quyết định số 2368- QĐNS/TU ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh