Lượt truy cập: 13167559
Người online: 192

Họ và tên: Phan Nguyễn Như Khuê

Tên thường gọi: Phan Nguyễn Như Khuê

Ngày sinh: 26/9/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa An, huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Đại học Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh, số 127 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 27/11/1987

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Quyết định số 2368- QĐNS/TU ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh