Lượt truy cập: 14266112
Người online: 66

Họ và tên: Dương Ngọc Hải

Tên thường gọi: Dương Ngọc Hải

Ngày sinh: 3/2/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tân Khánh, thành phố Tân An , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, số 187 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 27/1/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không