Lượt truy cập: 13810285
Người online: 169

Họ và tên: Huỳnh Thành Đạt

Tên thường gọi: Huỳnh Thành Đạt

Ngày sinh: 26/8/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 20/9/1990

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không