Lượt truy cập: 14429260
Người online: 67

Họ và tên: Huỳnh Thành Đạt

Tên thường gọi: Huỳnh Thành Đạt

Ngày sinh: 26/8/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày vào đảng: 20/9/1990

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không