Lượt truy cập: 14629148
Người online: 129

Họ và tên: Ngô Minh Châu

Tên thường gọi: Ngô Minh Châu

Ngày sinh: 5/4/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Đại học Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: UBND thành phố Hồ Chí Minh, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 30/12/1988

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hồ Chí Minh khoá VIII nhiệm kỳ 2011-2016