Lượt truy cập: 14432564
Người online: 112

Họ và tên: Tô Thị Bích Châu

Tên thường gọi: Tô Thị Bích Châu

Ngày sinh: 1/6/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Y dược, Cử nhân Kinh tế - Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 1/2/1997

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hồ Chí Minh khoá VIII nhiệm kỳ 2011-2016