Lượt truy cập: 14434634
Người online: 96

Họ và tên: Nghiêm Vũ Khải

Tên thường gọi: Nghiêm Vũ Khải

Ngày sinh: 20/9/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-A-dec-bai-gian, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày vào đảng: 20/11/1987

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không