Lượt truy cập: 14098379
Người online: 99

Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ

Ngày vào đảng: 12/5/1982

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011