Lượt truy cập: 14478522
Người online: 89

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuận

Tên thường gọi: Thuận Hữu

Ngày sinh: 12/9/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Tổng hợp Hà Nội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Báo Nhân dân

Ngày vào đảng: 8/3/1985

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không