Lượt truy cập: 12705247
Người online: 115

Họ và tên: Trần Ngọc Vinh

Tên thường gọi: Trần Ngọc Vinh

Ngày sinh: 16/11/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Văn hóa, Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề Luật sư

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội luật gia thành phố Hải Phòng

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Hải Phòng - Số 22 Hồ Xuân Hương, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

Ngày vào đảng: 15/11/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không