Lượt truy cập: 12646074
Người online: 138

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Trường

Ngày sinh: 24/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Châu, huyện Ba Vì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng - 37 Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

Ngày vào đảng: 2/9/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không