Lượt truy cập: 12618491
Người online: 71

Họ và tên: Nguyễn Viết Nhiên

Tên thường gọi: Nguyễn Viết Nhiên

Ngày sinh: 26/3/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hàng hải quân sự; Tiễn sĩ quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Thiếu tướng - Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân - 38 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngày vào đảng: 1/11/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không