Lượt truy cập: 14265659
Người online: 156

Họ và tên: Bùi Thanh Tùng

Tên thường gọi: Bùi Thanh Tùng

Ngày sinh: 12/12/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Máy và thiết bị năng lượng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

Ngày vào đảng: 1/9/1993

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016